praca w radzie praca społeczna informacje biograficzne poglądy osobiste kontakt
      Sponsor
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  Obecnie

 

 

 

 

 

 

 

 


Rozmiar: 176 bajtów

Radna Rady Miasta;

Rozmiar: 176 bajtów

Członek Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego;

Rozmiar: 176 bajtów


Wiceprzewodnicząca Krajowej Rady ogólnopolskiego stowarzyszenia Demokratyczna Unia Kobiet, przew. klubu bydgoskiego; 

Wiceprzewodnicząca Krajowego Forum Równych Szans i Praw Kobiet;

Rozmiar: 176 bajtów


Przewodnicząca Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy, członek Rady Społecznej: Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy;

Wiceprzewodnicząca Prezydium Rady Rodziców oraz członkini Rady Szkoły V Liceum Ogólnokształcącege

Rozmiar: 176 bajtów

Przedstawiciel na walne zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”;

Rozmiar: 176 bajtów

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia „Dom Europejski”

Rozmiar: 176 bajtów

Członek Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia WYŻYNY-BASEN;

Rozmiar: 176 bajtów 

w partii od roku 1999 - członek założyciel SLD,

 

 

 

Wcześniej

 

 

Rozmiar: 176 bajtów

Członek Rad Społecznych: przychodni „Przyjazna”,  Miejskiej Poradni Medycyny Szkolnej oraz Zespołu Żłobków Miejskich;  

Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Prezydencie Miasta

Członek Rady Osiedla Wyżyny ( 2 kadencje ), w tym członek Zarządu Osiedla i przewodnicząca Komisji Oświaty i Sportu;

Rozmiar: 176 bajtów

Radna WRN dwóch ostatnich kadencji, w tym przewodnicząca  Zespołu Młodych Radnych;

Rozmiar: 176 bajtów

Członek ZSP – przew. Rady Uczelnianej, czł. Rady Okręgowej

 

 
  copyright 2017 amackiewicz.bydgoszcz.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.